NLQF en EQF

NLQF

Netherlands Qualifications Framework of Nederlands Kwalificatieraamwerk.
Het NLQF is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus van basiseducatie niveau 1 tot en met het doctoraat. Het is een nieuwe beschrijving van de Nederlandse kwalificatieniveaus. Het kader bestaat uit acht niveaus en een instroomniveau. Kwalificaties worden ingeschaald in het NLQF en krijgen daarmee een niveau-aanduiding. De niveaus van het NLQF zijn beschreven in kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

EQF

European Qualifications Framework of Europees Kwalificatie Raamwerk.
Het EQF is een kwalificatiekader dat bestaat uit acht niveaus van leerresultaten. Het NLQF is gekoppeld aan het EQF.